העולם הולך ונהפך לכפר גלובלי הודות להקמת האיחוד האירופי ועוד גושי סחר
ענקיים, וכמובן השכיחות של האינטרנט בעבודה ובביתנו.
ישנו שיתוף פעולה הולך וגובר בכלכלה, חילופין הדדיים בתחומים כלכליים ואקדמיים.
כתוצאה מכך, יש צורך מואץ לתרגומים מדויקים ומהירים.
אנו רואים בעסקי התרגום לא תהליך טכני גרידא.
במהותו הוא מהווה העברת הטעם של שפת המקור בשפת היעד.
אנו עובדים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם חוג לקוחותינו
כדי להבטיח שהתוצאות עונות על ציפיותיהם וצרכיהם.

הפילוסופיה שלנו הינה שתרגום הוא עבודה של אומנות ולב